ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

VOYAGER ΤRAVEL & CONGRESS
Βασ. Ηρακλείου 26, 54624, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 250401
E-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr
www.voyagertravel.gr